Individuálna pohybová liečba

Individuálna pohybová liečba svojimi prostriedkami a metodikami obnovuje, upravuje a zlepšuje schopnosti pacienta, ktoré sú zmenené chorobou, úrazom alebo vekom. LTV ( liečebná telesná výchova) cvičenie pomocou rehabilitačných pomôcok ako sú: fitlopta, owerball, theraband, flexbar, bosu, rôzne pomôcky na podporu chôdze, závesné zariadenie. Tieto cvičenia sa cvičia na rehabilitačnom lôžku alebo na žinenke, pričom fyzioterapeut dohliada na správne prevedenie cvikov. Vykonáva mobilizačné cvičenia, kompenzačné cvičenia, balančné cvičenia, cvičenia zamerané na chrbticu, pohybový aparát, nácvik chôdze a nácvik správneho dýchania.

Prihlásenie