Elektroliečba

Význam elektroliečby spočíva v tom, že svojimi prostriedkami ovplyvňuje dráždivosť, látkovú premenu v tkanivách alebo priamo funkciu orgánov a celého tela. Zlepšuje výživu a obranyschopnosť organizmu, urýchľuje regeneračné deje v organizme, má protibolestivý účinok i bez chémie a bez nežiaducich účinkov. Terapia sa vykonáva pomocou dvoch, alebo štyroch elektród, alebo prísaviek na postihnutú časť tkaniva.

Terapia sa vykonáva prístrojom BTL-4000 Premium (diadynamický prúd DF, CP, LP; izopolárna interferencia; 2-pólová interferencia; 4-pólová interferencia; dipólové vektorové pole; Träberov prúd; strednofrekvenčné vlny; galvanizácia; TENS)

Indikácie

• bolesti v chrbte (Vertebrogénne bolestivé syndrómy),
• neuralgie (zápal trojklanného nervu),
• polyneuritídy,
• slabé obrny,
• stavy zvýšenia, alebo zníženia dráždivosti motorických nervov,
• degeneratívne a chronické zápalové ochorenia pohybovo podporného systému, predovšetkým pri postihnutí malých kĺbov rúk a nôh,
• pri svalovom reumatizme a ostatných foriem mimo kĺbového reumatizmu,
• poúrazové stavy,
• vazoneurózy (cievne ochorenie, poruchy prekrvenia).

 

Prihlásenie